Halaman

11 Nov 2014

Kepimpinan Transformasi


Kepimpinan Transformasi

Kerangka kepimpinan ini amat berguna dalam situasi yang berbeza, namun, dalam perniagaan, "kepimpinan transformasi" merupakan  gaya yang paling berkesan untuk digunakan. (kepimpinan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1978, dan kemudiannya terus dikembangkan  pada tahun 1985)

Pemimpin transformasi mempunyai integriti dan kecerdasan emosi yang tinggi. Mereka memotivasi orang lain dengan wawasan bersama di masa depan serta boleh berkomunikasi dengan baik. Mereka juga biasanya sedar diri, memiliki jati diri, empati, dan rendah hati.

Pemimpin transformasi memberi inspirasi kepada ahli pasukan mereka kerana mereka mengharapkan yang terbaik dari semua orang,  bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Mereka menetapkan matlamat yang jelas, mempunyai kemahiran baik dalam menangani konflik. Ini membawa kepada produktiviti yang tinggi dan penglibatan menyeluruh setiap ahli kumpulan.

Walau bagaimanapun, kepimpinan bukan "satu saiz muat semua" perkara; dalam waktu tertentu, anda harus menyesuaikan pendekatan anda dengan persekitaran. Inilah sebabnya mengapa ia berguna untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang rangka kerja kepimpinan lain dan gaya kepimpinan; selepas itu pelbagai pendekatan yang digunakan akan menjadikan anda  seorang yang fleksibel.

Disesuaikan dari The leadership style.

Tiada ulasan:

Pengikut