Halaman

Memaparkan catatan dengan label Info Moratarium. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Info Moratarium. Papar semua catatan

9 Jul 2021

Permohonan Moratarium BSN

Pelanggan yang ingin membuat permohonan moratarium BSN sila ke page BSN di https://www.bsn.com.my/page/TRA


Syarat Permohonan Moratorium BSN PEMULIH

Pelanggan BSN yang layak:-


Individu (sama ada B40, M40 atau T20)-

Perusahaan Mikro- Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME) yang yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19

Ahli Kad Kredit BSN – Islamik dan Konvensional


Tertakluk kepada:-


Pembiayaan / pinjaman tidak tertunggak selama lebih dari 90 hari pada tarikh permohonan; dan

Pembiayaan / pinjaman yang diluluskan sebelum atau pada 30 Jun 2021

KECUALI individu yang sedang melalui proses kebankrapan, atau perniagaan yang di dalam proses penggulungan syarikat

Nota: Sebarang bantuan TRA yang diambil tidak akan menjejaskan status Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS) anda.


Sila rujuk kepada Soalan Lazim Bantuan Bayaran Balik di laman web BSN untuk info terperinci.

Pengikut